Ügyfélszolgálati kérőlap, tudnivalók elérhető az alábbi linken:

Ügyfélszolgálati kérőlap

 

 

Ügyfélszolgálatunk a következő időpontokban várja Önöket

Hétfő-Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-13:00

 

Kérjük, mielőtt személyesen felkeres minket, érdeklődjön telefonon vagy e-mailben, hogy levéltárunk illetékes-e ügyében eljárni!

I. Minden ügytípusra vonatkozóan fontos tudnivalók:

1.

Adatszolgáltatást csak az ingatlan tulajdonosa, ill. meghatalmazottja, tanuló- és munkaidő-igazolás esetén az érintett személy kérhet. Meghatalmazott esetén írásbeli meghatalmazás szükséges

2.

Telefonon, levélben, e-mailben érkezett megkeresés esetén csak az eljárás menetéről nyújtunk tájékoztatást, adatszolgáltatást azonban csak személyes megkeresés esetén teljesítünk!

3.

Az adatszolgáltatás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5§ és 33§-ban foglaltak kivételével illetékköteles. Az általános eljárási illeték mértéke 3000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

4.

Az ügyintézéshez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.

5.

Kérjük, amennyiben rendelkezik az üggyel kapcsolatos bármilyen dokumentummal, azt hozza magával. Ezzel a kutatást segíti elő!
II. Építési, használatbavételi engedélyek kikereséséhez szükséges adatok:

1.

Az építtető neve:

a)

amennyiben nem az igénylő az első tulajdonos, fontos kideríteni az építtető nevét;

b)

ha az építkezés vállalati, lakásszövetkezeti, banki stb. formában történt, fontos az építtető nevének minél pontosabb meghatározása;

c)

társasház esetén az a tulajdonos, akinek a neve alatt az engedélyezési eljárást lefolytatták (pl. Kiss János és társai).
2. Az építés éve:

a)

legalább körülbelüli időpont mindenképpen szükséges a sikeres kutatáshoz.
3. Utca, házszám, helyrajzi szám:

a)

ha időközben változás történt, szükséges tudni a korabeli utcanevet;

b)

elsősorban lakótelepi építkezések esetében előfordul, hogy a terveken nincs feltüntetve az utcanév vagy házszám, hanem csak egy betűjel (pl. Földváry tér C14 épület, Gombási úti ltp. 23-as tömb). Ilyen esetekben a fenti betűjel ismerete nagyban megkönnyíti a kutatást, illetve az épület azonosítását;

c)

helyrajzi szám alapján nem tudunk kutatást végezni, az legfeljebb az ingatlan azonosításához lehet elegendő.
A fenti adatok minél pontosabb meghatározását segíthetik a régebbi lakóktól kapott információk.

Ingatlannal kapcsolatos ügyintézés esetén a tulajdonjog igazolása szükséges. Ez történhet három hónapnál nem régebbi tulajdoni lappal, adásvételi szerződéssel, más egyéb, a tulajdonjogot igazoló okirattal (a lakcímkártya nem igazol tulajdonjogot!).

III. Munkaviszony és tanulóidő igazolásához szükséges adatok:

1.

A dolgozó, a tanuló pontos neve.

2.

A munkáltató, az iskola pontos neve.

3.

A munkaviszony, a tanulói jogviszony kezdete, vége.