Fond címe Év(kör) Terjedelem (fm) Rakt. jegyzék Lajstrom/mutató
11 A Váci Püspöki Uradalom prefektusának iratai 1293-1851 (-1854), é. n. 55,23  – 
  a)  Régi levéltár 1295-1827, é. n. 3,20  – 
  b)  Kamarai rendeletek és rájuk tett jelentések 1691-1851 3,30  – 
  c)  Periratok II. 1640-1849 1,10  – 
  d)  Szerződések II. 1714-1851 (-1854) 0,87  – 
  e)  Úrbéri iratok 1776-1845 0,27  – 
  f)  Úrbéri összeírások (Conscriptio urbarialis) 1742-1848 0,70  – 
  g)  Robotlajstromok 1808-1831 2,60  – 
  h)  Dézsmalajstromok (Conscriptiones decimalis et nonalis) 1735-1848 13,60  – 
  i)  Dézsmairatok 1702-1847 0,50  – 
  j)  Tiszti ülési jegyzőkönyvek 1765-1851 (-1853) 8,55  – 
  k)  Tiszti ülési iratok 1769-1851 12,82  – 
  l)  Prefektusok iratai 1293-1851 7,72  – 
12 A Váci Püspöki Uradalom Számvevőségének iratai 1735-1848 (-1911) 95,55  –   – 
  a)  A számvevő iratai 1788-1848 5,85  –   – 
  b)  A tiszttartók számadásai 1751-1809 1,65  – 
  c)  A kasznárok számadásai 1736-1847 11,00  – 
  d)  A kulcsárok számadásai 1735-1847 8,20  –   – 
  e)  Az ispánok számadásai 1748-1848 19,50  – 
  f)  A községbírák számadásai 1742-1847 11,10  – 
  g)  Az udvarbíró (castellanus) számadásai 1735-1756 0,10  –   – 
  h)  A főadószedő számadásai 1737-1841 0,70  –   – 
  i)  Gyámszámadások 1798-1848 (-1911) 1,45  –   – 
  j)  Pénztári naplók 1748-1848 7,55  – 
  k)  Pénztári számadások, számadási okmányok 1735-1848 26,95  – 
  l)  Vegyes számadások 18. század 1,50  –   – 
13 A Váci Püspöki Uradalom ügyészének iratai 18-19. század 4,50  –   – 
14 A Váci Püspöki Uradalom Úriszékének iratai 1726-1848 19,00  – 
  a)  Úriszéki jegyzőkönyvek 1738-1847 2,44  –   – 
  b)  Úriszéki iratok I. 18-19. század 1,85  –   – 
  c)  Úriszéki iratok II. 1726-1848 14,70  –   – 
  d)  Az uradalmi börtön iratai 1776-1785 0,01  –   – 
15 A Váci Püspöki Uradalom geometrájának iratai 18-20. század 1,12  –   – 
  a)  Iratok 18-19. század 1,00  –   – 
  b)  Térképgyűjtemény 1771-1875, 20. század 0,12 fm (152 db)
16 A Váci Püspöki Uradalom castellánusának iratai 18. század 0,10  –   – 
51 A Váci Püspöki Uradalom kormányzójának iratai (1848) 1849-1942 12,83  – 
  a)  Dézsmalajstromok 1849-1869 1,70  – 
  b)  Gazdasági jegyzőkönyvek 1852-1920 2,12  – 
  c)  Gazdasági iratok (1848) 1849-1942 8,30  – 
  d)  Kormányzók iratai 1852-1879 0,70  – 
  e)  Hanzéros János uradalmi iktató iratai 1853-1856 0,01  –   – 
52 A Váci Püspöki Uradalom Számvevőségének iratai (1848) 1849-1944 39,75  –   – 
  a)  A számvevő iratai 1849-1890 0,70  –   – 
  b)  A kasznárok számadásai 1848-1897 2,50  –   – 
  c)  A kulcsárok számadásai 1848-1917 1,20  –   – 
  d)  Az ispánok számadásai 1848-1908 4,80  –   – 
  e)  Uradalmi tisztségi számadások 1871-1881 0,20  –   – 
  f)  Erdészeti számadások 1866-1909 2,15  –   – 
  g)  Pénztári naplók 1848-1888 2,20  –   – 
  h)  Pénztári számadások I. 1848-1895 15,40  –   – 
  i)  Pénztári számadások II. 1921-1944 10,10  –   – 
  j)  Vegyes iratok 19. század 0,50  –   – 
101 Az Irgalmas Rend Váci Rendházának, Kórházának és Gyógyszertárának iratai 1764-1950, é. n. 0,62  –