Fond címe Év(kör) Terjedelem (fm) Rakt. jegyzék Lajstrom/mutató
51 A Kegyes Tanítórend Váci Gimnáziumának iratai 1773-1948 5,30  – 
  a)  Tantestületi jegyzőkönyvek 1846-1930 0,12  –   – 
  b)  Általános iratok 1785-1948 1,20  –   – 
  c)  Oktatási és nevelési ügyek 1782-1875 0,20  –   – 
  d)  Tanulók nyilvántartása 1773-1941 3,41  –   – 
  e)  Pénzügyi és gazdasági iratok (A dolgozók gimnáziumának iratait l. a VIII. 52-b alatt!) 1785-1932 0,27  –   – 
52 A Váci Madách Imre (1951-ig Váci Állami, 1989-ig Sztáron Sándor) Gimnázium iratai (1945-) 1948-1990 2,98  – 
  a)  Az általános gimnázium iratai 1948-1960 1,20  –   – 
  b)  A dolgozók gimnáziumának iratai (1945-) 1948-1957 0,20  –   – 
  c)  A levelező tagozat iratai 1953-1960 0,20  –   – 
  d)  Gazdasági iratok 1948-1990 1,38  –   – 
61 A Váci Karolina R. K. Kereskedelmi Leány Középiskola (1941-ig Váci R. K. Négyévfolya-mú Női Felső Kereskedelmi Iskola) iratai 1937-1948 0,20  – 
62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola) Vác, iratai 1955-1994, é. n. 2,67  – 
63 Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola (1948-tól Közgazd. Gimn., 1952-től Közgazd. Középisk., 1954-től Áll. Közgazd. Techn., 1964-től Közgazd. Szakisk., Gép- és Gyorsíróisk., 1987-től Friss István Közgazd. Szki.) és Karacs Teréz Kollégium, Vác ir. 1952-2004 5,42  – 
  a)  Általános iratok 1948-1949, 1961-1991 0,90  – 
  b)  Pénzügyi iratok 1967-1986 0,11  – 
  c)  Műszaki iratok 1963-1988 0,03  – 
  d)  A Karacs Teréz Kollégium iratai 1952-2004 4,40  – 
64 Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gyakorló Iskola (1976-ig Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola), Vác iratai 1967-1981 1,08  – 
65 A Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium, Vác iratai (1948-) 1950-1990 7,40  –   – 
101 A Váci Szent István R. K. Polgári Fiúiskola iratai 1911-1948 (1949) 2,53  – 
201 A Váci Nyilvános Főelemi Tanoda iratai 1862-1869 0,04  – 
202 A Vác-Alsóvárosi R. K. Elemi Népiskola iratai (L. még a VIII. 204 alatt is!) 1898-1946 0,40  – 
203 A Váci Ev. Elemi Népiskola iratai 1937-1948 0,02  – 
204 A Váci Felsővárosi R. K. Elemi Népiskola iratai (1920-1921-ben a Szent Miklós Téri Elemi Iskola és a Vác-Alsóvárosi R. K. Elemi Iskola tanulóinak nyilvántartása is!) 1895-1938 0,97  – 
205 A Váci Ref. Elemi Népiskola iratai 1901-1945 0,10  – 
206 Az Isteni Megváltó Leányai és a Kegyesrendiek Vezetése Alatt Álló Kalazanti Szent József Általános Iskola (1946-ig Isteni Megváltó Leányai R. K. Magyar-német Magán Elemi Iskola) iratai 1934-1948 0,20  – 
207 A Váci Szent Imre R. K. Elemi Iskola iratai 1939-1948 0,09  –   – 
208 Vác-Gombási R. K. Elemi Népiskola iratai 1930-1941 0,02  –   – 
209 A Váci Szent Miklós Téri R. K. Elemi Népiskola iratai 1920-1923 0,03  – 
301 Az Árpád Fejedelem Általános Iskola (1969-ig Váci Köztársaság Úti Állami Általános Iskola, 1973-ig Váci Árpád Úti Általános Iskola, 1989-ig Árpád Úti Általános Iskola) iratai 1948-1995 1,01  –   – 
  b)  Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Felnőttoktatási Tagozatának (korábban Dolgozók Általános Iskolájának) iratai 1958-1995    – 
302 A Váci Báthori Utcai Általános Iskola iratai 1948-1970 2,70  – 
  a)  Felvételi naplók 1951-1963 0,10  –   – 
  b)  Tantestületi jegyzőkönyvek 1948-1964 0,01  –   – 
  c)  Felügyeleti jegyzőkönyvek 1952-1963 0,01  –   – 
  d)  Bizalmas iratok 1950-1951 0,08  –   – 
  e)  Általános iratok 1948-1970 2,30  –   – 
  f)  Gazdasági iratok 1949-1968 0,10  –   – 
  g)  Dolgozók iskolájának iratai 1949-1955 0,10  –   – 
303 A Gábor József Általános Iskola (1953-ig Váci Állami Általános Fiúiskola, 1965-ig Ilona Utcai Általános Iskola, 1975-ig Gábor József Utcai Általános Iskola) iratai (1946-) 1948-1980 2,29  – 
304 Petőfi Sándor Állami Általános Iskola (1930-ig Vác-Deákvári Állami Általános Iskola, 1948-ig Deákvári Állami Általános Iskola), Vác iratai 1922-1956 0,22  –   – 
305 Vác-Gombási Állami Általános Iskola 1948-1951 0,01  –   – 
306 A Hámán Kató Általános Iskola iratai 1948-1990 6,07  – 
401 A Váci Községi Iparostanonc Iskola iratai 1931-1948 0,09  – 
402 A Váci Állami Fiú és Leány Iparostanuló Iskola iratai 1948-1950 0,16  – 
403 A Váci Állami Bőripari Iskola (1942-ig M. Kir. Állami Gyermekvédelem Váci Bőripari Iskolája, 1944-ig Hadiárvák M. Kir. Állami Váci Bőripariskolájának) iratai 1936-1950 0,12  – 
404 Az MTH Váci 204. sz. Ipari Tanulóintézetének (1948/49-ben Váci Állami Öntőipari Iskola, 1949/50-ben Kilián György Állami Öntőipariskola, 1950/51-ben MTH 15. sz. Tanműhely, 1951/52-ben MTH 3. sz. Ipari Tanulóintézet) iratai (1945-) 1948-1958 (-1974) 1,28  – 
405 Az MTH Váci 233. sz. Iparostanuló Iskolájának iratai 1949-1953 0,20  – 
406 Az MTH Váci 257. sz. Iparostanuló Iskolájának iratai 1948-1952 0,20  – 
601 A Siketek Váci Általános Iskolájának és Nevelőotthonának (1945-ig Siketnémák Váci Kir. Országos Intézetének) iratai 1802-1996 13,17  – 
  a)  Igazgatói ülések jegyzőkönyvei 1802-1851 0,20  – 
  b)  Általános iratok 1802-1996 11,89  – 
  c)  Gazdasági iratok 1802-1850, 1925-1992 1,08  – 
602 A Siketnéma Fiúk Váci (1948-ig H. Nagy Sándor) Állami Foglalkoztató Intézetének iratai 1920-1967 1,30  – 
603 A Siketnéma Leányok Váci Állami Foglalkoztató Intézetének iratai 1934-1951 0,38  – 
604 A Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (korábban Siketek Kisegítő Iskolája és Nevelőotthona) iratai (1963-) 1971-1993 0,72  – 
605 Általános Iskola és Speciális Szakiskola (1968-ig Állami Gyógypedagógiai Iskola, 1986-ig Kisegítő Iskola, 1991-ig Általános Iskola), Vác iratai 1961–1993 1,24  –   – 
651 A Vác Városi Tanács V. B. Gazdasági-Műszaki Ellátó Szervezetének (GAMESZ) iratai 1985 0,01  –   – 
701 Vác Város Levéltárának iratai (1981-) 2004-2006 1,90  –   – 
731 A Madách Imre Művelődési Központ iratai 1967-1999 2,80  – 
741 A Hajós Alfréd Ifjúsági Centrum (1954-től 1958-ig Váci Úttörő Technikai Állomás, 1989-ig Hajós Alfréd Úttörőház) iratai 1956–1990, é. n. 0,41  – 
751 A Vác Városi Tanács V. B. Családi és Társadalmi Eseményeket Rendező Intézet iratai 1960-1994 1,23  –   – 
801 Vác Város Kórházának (1950-ig Vác Város Magánkórházának) iratai 1911-1953 0,24  – 
802 Vác Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásának iratai 1991-1997 1,50  –   – 
811 Vác Városi Tanács V. B. Egyesített Szociális Intézmény (1978-ig Vác Városi Tanács V. B. I. sz. Szociális Otthon, 1984-ig Vác Városi Tanács V. B. I. sz. Szociális Otthon és Városi Gondozási Központ) iratai 1948-1990 1,11  – 
851 Vác városi területi bölcsődék iratainak levéltári gyűjteménye 1964, 1974-1995, é. n. 0,16  –   – 
  a)  A IV. Sz. Területi Bölcsőde iratai 1964, 1974-1995, é. n. 0,10  –   – 
  b)  Az V. sz. területi Bölcsőde iratai 1980-1987, é. n. 0,06  –   – 
  c)  Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye iratai 1971-2003 3,50  –   – 
901 Vác Városi Tanács V. B. Családsegítő Központ iratai 1973-1990 (1991) 0,06  –   – 
3651 Napközi otthonos óvodák iratainak levéltári gyűjteménye 1972-1995, é. n. 0,29  – 
  a)  A Bauer Mihály (korábban Bácskai) Úti és Diófa Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai 1972-1990, é. n. 0,06  – 
  b)  Az Eötvös Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai 1985–1995 0,03  –   – 
  c)  A Hársfa Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai 1985–1993 0,02  –   – 
  d)  A Kertész Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai 1985–1990 0,03  –   – 
  e)  A Kölcsey Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai 1985–1992 0,02  –   – 
  f)  A Sirály Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai 1985–1993 0,03  –   – 
  g)  Az Újhegyi (Népek Barátsága) úti Napközi Otthonos Óvoda iratai 1985–1994 0,02  –   – 
  h)  Vállalati, egyházi és egyesületi óvodák iratai 1985–1995 0,07  –   –