VÁC VÁROS LEVÉLTÁRÁNAK FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A levéltárak egyik alapvető nyilvántartása az ún. fondjegyzék, ami rendszerbe foglalva felsorolja az egy-egy levéltárban őrzött irategyütteseket, megadja, hogy ezek mely fondfőcsoportba tartoznak, milyen nyilvántartási számmal és jellel rendelkeznek (fondszám, illetve a kisebb egységek, állagok betűjele), mi a címük, az évkörük és mekkora a terjedelmük iratfolyóméterben kifejezve. A fondjegyzékben megtalálható nyilvántartási számok és betűjelek, azaz a levéltári jelzetek alapján lehet azonosítani a levéltári iratanyagot.

A levéltár fondjegyzékét országosan egységes szerkesztési elvek és példatár alapján állítottuk össze. Ennek lényege az, hogy az ország összes önkormányzati levéltárában egyforma elvek alapján tagolják, csoportosítják a levéltári anyagot. Ezek, az úgynevezett fondfőcsoportok, melyek jelölése római számokkal történik. Levéltárunk nem őriz minden fondfőcsoportba tartozó iratokat( pl. a VII. A jogszolgáltatás területi szervei hiányoznak), mivel állami szervek fondjai nem találhatók meg nálunk.
A fondfőcsoportokon belül tovább tagolódik a levéltári anyag fondokra (arab számmal jelöltek), és ezeken belül lehetnek állagok (az ábécé kisbetűivel jelöltek). Az egyes fondfőcsoportokon belül a fondszámok nem folyamatosak (vagyis nem sorszámok), mivel az egyes szervtípusok (pl. a VIII. fondfőcsoporton belül a felsőfokú, a középfokú és az alapfokú tanintézetek) külön-külön számkeretet kaptak.
A fondjegyzékben, ahol egy-egy fondnál vagy állagnál  ikon látható, erre kattintva olvashatók ezek részletesebb, néhány esetben darabszintű leírása, az úgynevezett áttekintő raktári jegyzékek, illetve lajstromok.
Történeti munkák elkészítésekor fontos a felhasznált levéltári anyag pontos megnevezése, a levéltári lelőhely és jelzet megadása.

Íme egy példa:
Teljes név:
Vác Város Levéltára V. 1-a Püspökvác Mezőváros Tanácsának iratai, Tanácsülési jegyzőkönyv, 1764, No. 15., vagy 15/1764.
Rövidített változatokban:
VVL V. 1-a Püspökvác Mv. Tan. ir., Tü. jkv., 1764. No. 15., vagy 15/1764.
VVL V. 1-a Püspökvác mv. tü. jkv. 15/1764.

*

A fondjegyzékben és a raktári jegyzékekben megadott terjedelmi adatok és évkörök eltérhetnek egymástól. Ennek oka, hogy egyes fondok gyarapodhattak, de az újabban átvett iratanyagról még nem készült raktári jegyzék.  

Fond keresésénél bármilyen szót vagy szóláncot megadhat. A kereső a megadott szavakat/szótöredékeket megtalálja, ha azok közül mindegyik szerepel legalább a következők egyikében: A fond nevé, alneve vagy dokumentum tartalma.

A Keresés lépései:
1. Írja be a Keresés ablakba a keresett szót.
2. Megjelennek azok a fondok és állagok (irategyütteseket) nevei, amelyekben a megadott szó vagy szótöredék található.
3. Kattintson a letöltés jelre.
4. A letöltött Pdf-szövegben a Ctrl + f billentyűk megnyomása után, a tárgyszó ismételt beírásával kereshet.

 

V. MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK
VIII. TANINTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK
IX. TESTÜLETEK
X. EGYESÜLETEK, (TÖMEG)SZERVEZETEK, PÁRTOK
XI. GAZDASÁGI SZERVEK
XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK
XIII. CSALÁDOK
XIV. SZEMÉLYEK
XV. GYŰJTEMÉNYEK
XVI. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI
XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK
XXIII. TANÁCSOK
XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI
XXIX. GAZDASÁGI SZERVEK
XXX. SZÖVETKEZETEK
XXXVII. MEGYEI JOGÚ VÁROSI, VÁROSI ÉS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK